Laskentatoimi

 • kirjanpito
 • tilinpäätös
 • kausi-ilmoitukset
 • veroilmoitukset
 • palkkalaskenta

Konsultoinnit

 • yritysmuodot
 • yritysten perustamisasiat
 • yritysmuodon muutokset
 • sulautumiset
 • jakautumiset
 • purkamiset (oy)
 • yrityskaupat
 • verokonsultointi

Tilintarkastukset

Muut palvelut

 • perunkirjoitukset
 • testamenttien laadinnan avustaminen
 • kuolinpesien selvittäminen, avustaminen
 • perintö- ja lahjaveroasiat
 • kauppakirjat
 • lahjakirjat